انتخاب برگه

مجموعه چاپی کلیدواژه‌های تکی منابع عمران مرداد ۱۴۰۳

محصول حاضر “مجموعه کلیدواژه‌های تکی منابع عمران” بوده و شامل کلیدواژه هر مبحث مقررات ملی ساختمان که در آزمون‌های نظارت و اجرا و طراحی جزء منابع عمران هستند (اجتماع منابع عمران) تهیه شده است، در واقع کلیدواژه جامع عمران است که هر منبع (مبحث مقررات ملی) دارای کلیدواژه جداگانه است (هر منبع بر اساس حروف الفبا دارای کلیدواژه است.)

بر اساس سال روی جلد منابع اعلامی

شناسه محصول: PUB605 دسته:

مزایای "کلیدواژه مجموعه‌ای عمران" و "کلیدواژه‎‌های تکی عمران"

کلیدواژه مجموعه‌ای عمران، یک کلیدواژه بوده که بر اساس اجتماع منابع عمران (همه منابع مربوط به عمران) واژه‌های تمامی مباحث از حرف الف تا ی مرتب شده است. (کل کلیدواژه یک فایل است)

ولی در کلیدواژه‌های تکی منابع عمران، هر مبحث مستقلا بر اساس حروف الف تا ی مرتب شده است. (هر مبحث یک فایل است)

در استفاده از کلیدواژه تکی تشخصی مبحث به عهده استفاده کننده است. (توضیح: در استفاده از کلیدواژه مجموعه‌ای عمران، داوطلب وقتی سراغ واژه‌ای می‌رود ممکن است کلمه مورد نظر در دو یا سه مبحث باشد که کلیدواژه این موضوع (شماره مبحث و شماره صفحه) را روشن کرده است، ولی در هنگام استفاده از کلیدواژه تکی، ابتدا باید داوطلب مبحث مورد نظر سوال را تشخص دهد و به کلیدواژه تکی مراجعه کرده (شماره صفحه) واژه مورد نظر را پیدا کند.) ولی در عوض حجم کلیدواژه تکی برای استفاده داوطلبین کم بوده و براحتی قابل استفاده است.


کلیدواژه‌های تکی بصورت جداگانه قابل خرید است:

 1. کلیدواژه قانون ‌نظام ۱۳۹۰ (تعداد صفحه: ۶)
 2. کلیدواژه اخلاق حرفه‌ای (تعداد صفحه: ۱)
 3. کلیدواژه مبحث دوم ۱۳۸۴ | اداری (تعداد صفحه: ۷)
 4. کلیدواژه مبحث سوم ۱۳۹۵ | حریق (تعداد صفحه: ۲۰)
 5. کلیدواژه مبحث چهارم ۱۳۹۶ | الزامات (تعداد صفحه: ۱۹)
 6. کلیدواژه مبحث پنجم ۱۳۹۶ | مصالح (تعداد صفحه: ۱۱)
 7. کلیدواژه مبحث ششم ۱۳۹۸ | بارگذاری (تعداد صفحه: ۱۹)
 8. کلیدواژه مبحث هفتم ۱۴۰۰ | پی (تعداد صفحه: ۹)
 9. کلیدواژه مبحث هشتم ۱۳۹۸ | بنایی (تعداد صفحه: ۲۴)
 10. کلیدواژه مبحث نهم ۱۳۹۹ | بتن (تعداد صفحه: ۳۳)
 11. کلیدواژه مبحث دهم ۱۳۹۲ | فولاد (تعداد صفحه: ۱۹)
 12. کلیدواژه مبحث یازدهم ۱۴۰۰ | صنعتی (تعداد صفحه: ۹)
 13. کلیدواژه مبحث دوازدهم ۱۳۹۲ | ایمنی (تعداد صفحه: ۶)
 14. کلیدواژه مبحث سیزدهم ۱۳۹۵ | برق (تعداد صفحه: ۱۹)
 15. کلیدواژه مبحث چهاردهم ۱۳۹۶ | مکانیک (تعداد صفحه: ۱۶)
 16. کلیدواژه مبحث شانزدهم ۱۳۹۶ | بهداشتی (تعداد صفحه: ۲۱)
 17. کلیدواژه مبحث هفدهم ۱۳۸۹ | گاز (تعداد صفحه: ۱۲)
 18. کلیدواژه مبحث هجدهم ۱۳۹۶ | صدا (تعداد صفحه: ۱۰)
 19. کلیدواژه مبحث نوزدهم ۱۳۹۹ | عایقکاری (تعداد صفحه: ۲۴)
 20. کلیدواژه مبحث بیستم ۱۳۹۶ | تابلوها (تعداد صفحه: ۱۲)
 21. کلیدواژه مبحث بیست‌ و ‌یکم ۱۳۹۵ | پدافند (تعداد صفحه: ۹)
 22. کلیدواژه مبحث بیست ‌و ‌دوم ۱۳۹۲ بازرس (تعداد صفحه: ۷)
 23. کلیدواژه آیین نامه ۲۸۰۰ چهارم (تعداد صفحه: ۸)
 24. کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰ (تعداد صفحه: ۷)
 25. کلیدواژه راهنمای جوش ۱۳۹۰ (تعداد صفحه: ۱۳)
 26. کلیدواژه دستورالعمل گودبرداری (تعداد صفحه: ۱)
 27. کلیدواژه شرایط پیمان نشریه ۴۳۱۱ (تعداد صفحه: ۶)

پیشنمایش:

مجموعه کلیدواژه‌های تکی منابع عمران، شهریور ۱۴۰۱

مجموعه کلیدواژه‌های تکی منابع عمران، دی ۱۴۰۱

توضیحات تکمیلی

سایز کاغذ

A4

نوع چاپ

تک رنگ (سیاه و سفید)

نسخه

آخرین نسخه کلیدواژه سازه پلاس

ناشر

سازه پلاس